NA VÝČAPE

Čapujeme čerstvé pivo systémom PEGAS do 1 l PET 
Tel. č.: 0903 381 697